Atatürk AKUT 20. Yıl
BAĞIŞ VE DESTEKLERİNİZ
- Mobil Ödeme
- SMS (2930)
- Banka Hesap Numaralarımız
- Diğer
AKUT'UN SPONSORLARI

KAMUOYUNA DUYURU


21 Nisan 2009 Salı 00:00
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUN TASARISI İLE İLGİLİ AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ


Afet, deprem ve acil durumlar ile sivil korunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı hakkında, AKUT Arama Kurtarma Derneği, ilgili birimlere yardımcı olacağını düşünerek, 12 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi ile tasarıyı detaylı bir şekilde değerlendirmiş ve aşağıdaki 4 bölümden oluşan raporu hazırlamıştır.

1. Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetim Yapılanması ve Kısa Tarihçesi:

2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Hakkındaki Genel Kanaatler:

3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüşler:

4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı (Esas Tasarı Metni)

Sözkonusu taslak hakkında AKUT’un görüşlerini ifade eden bu çalışmanın, bu konularla ilgili kişi ve kurumlara yardımcı olacağını umar, bir an evvel ülkemizde gerekli düzenleme ve değişikliklerin hayata geçirilerek acil durumlarla ilgili konularda milletimize en üst düzeyde fayda sağlanmasını temenni ederiz.

Bu raporda emeği geçen; AKUT’un Acil Durum Yönetimi konularında verdiği Eğitim, Denetleme ve Danışmanlık hizmetlerinden sorumlu Sayın Dündar ŞAHİN’e, AKUT İzmir Ekibi’nin lideri Sayın Ömer KARACA’ya ve AKUT Eğitim Birimi danışmanı ve AKUT Eğitmeni Sayın Memet TANRISEVER’e ve emeği geçen diğer gönüllülerimize teşekkür ederiz.

Ayrıntılı rapora burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz...

Saygılarımızla,


Ali Nasuh MAHRUKİ

AKUT  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI