ACİL DURUM YÖNETİMİ (ADY)

Acil bir durumda ya da kriz halinde "AKUT Kriz Merkezi" kurmak ve çalıştırmaktan, arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan, acil durumlarda tüm bölüm ve birimlerle tüm gönüllülerin yönetiminden, operasyonel tip uygulamaların koordinasyonundan sorumlu olan bölümümüzdür.

1'den fazla AKUT ekibinin gerçekleştirdiği ortak operasyonlar ve tüm yurt dışı operasyonlar bu bölüm tarafından, AKUT Genel Merkez'den yönetilir.  

Bilgi: Teknik SAR ekipleri (31 bölgede konumlandırdığımız ekiplerimiz,) bu bölüme bağlı olarak çalışır. 

Köpekli Arama Grubu (KAG)
Arama çalışmalarında operasyonel ekibimize destek verecek K9 köpeklerimizin aşıları, sağlık kontrolleri, eğitimleri, genel bakımları ve operasyonlara yönlendirilmesi ile ilgilenen çalışma grubumuzdur. ADY'ye direkt bağlıdır.


OPERASYON BÖLÜMÜ

Operasyon Analiz Birimi
Ülke genelindeki tüm operasyonel ekiplerimizin gerçekleştirdiği arama-kurtarma operasyonlarını kronolojik olarak kayıt altına alan; deprem, sel, göçük, heyelan, yangın gibi kategorilere göre tasnif eden raporlama birimimizdir.

Lojistik Birimi

Planlama Birimi


Arşiv Birimi


İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

AKUT'un üye alımı, performans değerlendirmesi ve konuyla ilgili olarak oluşturulan bilgi bankasının yönetimi bu birim tarafından gerçekleştirilir.

Mülakat Birimi
Gönüllü adaylarımızı daha yakından tanımak ve görev almak istedikleri birime yönlendirebilmek için yapılan ön görüşmeyi gerçekleştiren birimdir. 


MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ

AKUT'un tüm mali, idari ve hukuki işlemleri ile tüm resmî çalışmalarının yürütüldüğü bölümümüz 4 birimden oluşmaktadır. 

Mali İşler Birimi
AKUT'un tüm mali kaynaklarını yönetmesi, yaratılan kaynakları değerlendirmesi ve tüm ekiplerimizin mali işlemlerini yürütmesi için konumlandırdığımız birimimizdir.

İdari İşler Birimi

AKUT'un tüm idari işlerini yönetmesi, ofis yönetimini gerçekleştirmesi, tüekiplerimizin idari işlemlerini yürütmesi için konumlandırdığımız birimimizdir.

Hukuk Birimi
AKUT'un tüm hukuki işlemlerini yerine getirmesi için
Hukuk Fakültesi mezunu gönüllülerimiz tarafından yönetilen birimimizdir.

Raporlama ve Analiz Birimi 

AKUT'un tüm mali tablolarının hazırlanması, bu tablolar üzerinde gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi ve Yönetim Kurulu ve Genel Kurul ile ilgili kamu kurumlarına raporlama yapılması için konumlandırdığımız birimimizdir.
Bölüm İletişim: akut@akut.org.tr


EĞİTİM BÖLÜMÜ

AKUT, misyonunda belirtildiği gibi; eğitimli, disiplinli ve standartları yüksek arama-kurtarma ekibi yetiştirmekten ve konu ile ilgili olarak toplumu bilgilendirici çalışmalar yapmaktan sorumludur. Eğitim bölümümüz bu bağlamda, AKUT gönüllülerinin alması gereken eğitim programlarını oluşturur.

Temel eğitimlerimizi her gönüllümüz almalıyken ileri seviye eğitimlerimizi fiziksel performans testleri ve sağlık kontrollerini sorunsuz şekilde geçen, operasyonel olmak isteyen gönüllülerimiz almaktadır. Eğitim bölümümüz, tüm eğitimlerimizi operasyon kategorilerine (sel, enkaz, ip teknik gibi) ve eğitim seviyelerine göre hazırlamak ve gönüllülerimize aktarmakla görevli olan birimimizdir. Bu bölümümüz, ülke genelindeki tüm ekiplerimizin her yıl yenilemek zorunda oldukları ileri seviye eğitimlerin tamamını organize eder ve verir; yurt dışından veya AKUT dışı kurum veya kuruluşlardan almamız gereken eğitimlerin tespit, görüşme ve takibini yapar, eğitmen eğitimi verir, eğitmen atamalarımızı yapar.  

Seminer Birimi
Temel amacı toplumu bilinçlendirmek, afetlere dayanıklı bir Türkiye yaratmak olan, bunun içinde ülkemiz genelinde bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT Vakfı Seminer Birimimiz, "Güvenli Yaşam Kültürü" çalışmaları bağlamında, tüm yurtta "Temel Afet Bilinçlendirme" ve "Deprem Bilinçlendirme" seminerleri düzenlemektedir.

Seminer Birimimiz ve Kültür Sanat Kulübümüzün ortak çalışması olan “Birlikten AKUT Doğar” çocuk oyunumuz ve diğer çocuk oyunlarımızla hem sanatsal bir kazanım hem de güvenli yaşam kültürü hedeflenmektedir. Bu çalışmalarla öğrencilerimizi bilinçlendirmek bir diğer temel amacımız olmuştur. Yine bu projemiz uluslararası sponsorluk ve hibeler almış, önemli başarılar elde etmiştir. Birimimiz ayrıca “Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi" ve “AKUT Junıor” ile lise ve ortaokul kulüplerinde sosyal sorumluluk ve farkındalık adına öğrencilerle çalışmalar yürütmektedir. 

Birimimiz ayrıca tüm AKUT Ekipleri Liderleri ve ekiplerdeki Seminer Birimi s
orumluları ile temas kurarak, ekiplerin kendi bölgelerinde benzer çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve yapılan çalışmaları takip etmekle de görevlidir.
İletişim: seminer@akut.org.tr

(Seminer verilerine https://www.akut.org.tr/seminer-verileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.)


KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜMÜ

AKUT'un tüm Kurumsal İletişim yönetiminden sorumlu bölümümüz 6 birimden oluşmaktadır.

Basın İlişkileri Birimi 
AKUT'un gerçekleştirdiği tüm operasyon, etkinlik ve faaliyetleri basına en hızlı ve en doğru biçimde duyurmak; kamu spotu, basın açıklaması, basın duyurusu, basın bülteni hazırlamak ve servis etmek; basın toplantılarını organize etmek; basından gelen istekleri değerlendirmek ve ilgili kişiye yönlendirmek; Tv ve Radyo kuruluşlarına konuk gönderimlerini organize etmek; AKUT'un medya aracılığı ile doğru şekilde tanıtılmasını geliştirecek her tür iyileştirme çalışması planlamak ve uygulamak; basında çıkan haberlerin takibini sağlamak, gerektiğinde tekzip talep etmek, düzeltme yazmak, web sitede HABERLER ve BASIN BÜLTENLERİ sayfalarını güncellemek, Sosyal Medya ve Tasarım Birimleri ile koordineli şekilde tanıtım çalışmalarını yürütmek, tüm yazılı metinleri redakte etmek, AKUT'un tüm basın ilişkilerini planlamak, yürütmek ve raporlamaktan sorumlu olan birimimizdir.
İletişim: basiniliskileri@akut.org.tr

Dış İlişkiler Birimi 
Yurt dışından gelen STK ve ekiplere destek olmak (otel, transfer, tercüme), uluslararası kurumlardan gelen yazışmaları yürütmek, proje üretmek ve yazmak, AB fonlarına başvurmak ve yürütmek, INSARAG toplantılarına katılmak ve diğer dillerdeki AKUT bilgilerini web sayfasında güncellemek birimimizin görevlerindendir.

Medya Birimi
AKUT geneli ile ilgili kurum içi ve kurum dışı her tür video çekimi-montajı yapmak, bu çalışmalarla ilgili metin yazmak, sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını sağlamak, prodüksiyon şirketlerinin yapacağı programlara, talep edildiği takdirde destek sağlamak, AKUT ile ilgili yapılacak olan radyo programlarına içerik sağlamak, bu programların sosyal medyada yayınlanmasını sağlamak ve tüm ekiplerin başta operasyon görüntüleri olmak üzere her tür video ve ses çekimlerinin Arşiv Birimi'ne ulaşımını sağlamak birimimizin görevlerindendir.

Sosyal Medya Birimi 
AKUT'un tüm resmî sosyal medya hesaplarını yönetmek; paylaşılacak görsellerin ve yazılı metinlerin takibini ve yayınlanmasını sağlamak, sosyal medyada AKUT adına açılan sahte hesapların takibini yapmak, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlamak, önerileri ilgili birimlere yönlendirmek, tüm hesaplarımızla ilgili raporlama yapmak birimimizin görevlerindendir. 
İletişim: sosyalmedya@akut.org.tr

Tasarım Birimi 
AKUT Yönetim Kurulu tarafından onay verilmiş olan ve AKUT adına ülke genelinde yayınlanacak olan, kurum içi veya kurum dışı her tür tasarımın hazırlanmasını sağlamak, firmalar tarafından hazırlanan tasarımlarda kurumlara danışmanlık etmek, AKUT Kurumsal dosyasının muhafazasını ve geliştirilmesini sağlamak birimimizin görevlerindendir.

Yerel İlişkiler Birimi 
AKUT'un sergi, seminer, fuar, konferans, panel gibi çalışmalarını yürütmek; kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerle görüşmeler sağlamak ve birlikte projeler geliştirilmesi için talep ve önerilerde bulunmak, ekibimize gelen talep ve önerileri değerlendirmek, hayata geçirilecek olan projeyi planlamak ve uygulamaktan sorumlu olan birimimizdir. 
İletişim: tanitim@akut.org.tr

Bilgi:
Kurumsal İletişim Bölümüne bağlı olarak görev yapan tüm birimlerimiz, tüm AKUT Ekipleri Liderleri ve ekiplerdeki Kurumsal İletişim sorumluları ile temas kurarak, ekiplerin kendi bölgelerinde benzer çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve yapılan çalışmaları takip etmekle de görevlidir.


LOJİSTİK BÖLÜMÜ

AKUT'un tüm Lojistik yönetiminden sorumlu olan bölümümüz 5 birimden oluşmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Birimi
Teknolojiyi yakından takip ederek, AKUT'un teknolojiyi maksimum derecede kullanmasını sağlamak ve birimler-ekipler arası haberleşmeyi daha kolay hale getirmekten sorumlu olan birimimiz, ekiplerimizin bilgisayar, tablet, telefon vb. teknik ihtiyaçlarını gidermek ve teknolojik olarak haberleşmelerin devamlılığını sağlamak, teknoloji sponsorları bulmak, yeni teknolojileri dernek bünyesine adapte etmek, resmî web sitelerimizi yönetmek, bünyemizde kullanılan teknolojik cihazların yönetimi ve kurulumunu sağlamak üzere görev almaktadır.

İletişim Lojistiği Birimi 
Asli görevi AKUT'un tüm operasyonel ekiplerinin iletişim ekipman ve altyapılarının kurulmasını-sorunsuz işlemesini sağlamak olan birimimiz, bu bağlamda gerek telsiz sistemleri gerekse navigasyon ve personel takiplerinde kullanılan ekipmanların tedariki, ön hazırlığı, işlerliği, bakımı ve onarımından sorumludur.
Büyük afetler veya yerel operasyonlarda birimimiz bir veya birden çok AKUT ekibinin birlikte çalışacağı ortamlarda tüm haberleşme ağının kurulması da birimimizin sorumluluk alanıdır ve ekip bu konuda ADY'yi asiste etmektedir.

Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul ili içerisinde kurulu olan telsiz ağının bakım-onarım ve işletilmesi başlıca görevleri arasındadır. Tüm iletişim ekipmanlarının kanuni belgelendirmeleri ve bu belgelerin takip ve işlemleri birim tarafından yapılmaktadır. Birim olarak haberleşme konularında eğitimler yazılmakta ve düzenlenmektedir. İletişim lojistiği Birimi AKUT'u temsilen izcilik, arama kurtarma ve radyo amatörlüğü alanlarında faaliyet gösteren diğer STK ve kurumlar ile yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olup ortak eğitimler-tatbikatlar düzenlenmektedir.

Teknik Lojistik Birimi
AKUT'un ana deposu olan AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi'nde bulunan malzemelerin bakım ve onarımı ile tüm AKUT ekiplerindeki 50 tonu aşkın lojistik malzemenin kayıt altına alınmasından, raf ömürlerini takip etmek ve gerektiğide malzemeleri yenilemekten sorumlu olan birimimizdir. Arama-kurtarma operasyonlarında, kullanılması gereken uygun malzemeleri belirler ve depodan çıkışlarını, sahada kurulumlarını, gerektiğinde değiştirilmelerini sağlar.
Lojistik depomuzun INSARAG standartlarına uygun şekilde tasnif edilmesinden ve meydana gelebilecek afetlere karşı, kullanılacak malzemelerin 7/24 kullanıma hazır ve ulaşılabilir şekilde muhafazasından da sorumlu olan birimimiz, ülke genelindeki ekiplerimizin arama-kurtarmada kullanılacak olan lojistik malzeme tedarikini ve takibini de gerçekleştirir. 

Tıbbi Lojstik Birimi 

Sağlık personeli gönüllülerimizin önderliğinde, bu birimde görev almak isteyen gönüllülerle birlikte çalışan birimimizdir. AKUT gönüllülerinin aşı takibini yapar. Operasyon ekiplerinin kullanacağı tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların tedarik eder. Operasyona çıkacak ekibe tıbbi personel desteği sağlar. Doğal afetler sonrası, operasyon bölgesine yakın noktada olusturulan ana kampta müdahale alanı (çadır-konteynır vs.) kurar. Gönüllülerin tamamına Temel İlk Yardım eğitimi verir. Operasyon ekiplerinde yer alan gönüllülere İleri İlk Yardım eğitimi verir. İstanbul'da bulunan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, AKUT'a müracaat eden şirketlere, okullara, şahıslara ve diğer kurumlara "Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi" verir. Tüm ekiplerimizin tıbbi ekipman ve eğitim olarak aynı standartta olmasını sağlamak da bu birimimizin görevleri arasındadır. 

Ulaşım Lojistiği Birimi
Ulaşım Birimi dernek araçlarının tümünden sorumludur. Ekiplerin araç ihtiyaçlarını karşılamaya, uygun araç temin etmeye, araçların eksiklerini gidermelerine destek sağlar. Tüm araçların derneğin amacına, derneğin kurallarına, trafik kurallarına uygun kullanıp kullanılmadığını takip eder gerekli gördüğünde uyarıları yapar. Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlar takibini yapar eksiklerini giderir. Araçların evrak takibini yapar. (Sigorta, Ruhsat, Muayene vs.) Araçların kilometre ve yakıt giderlerinin takibini yapar gerektiğinde bilgi ister. Araç kullanacak uygun personel belirler, uygun personele onay verir, gerektiğinde uygun personel sağlar. Operasyon, faaliyet, eğitim, amaçlı kullanılacak araçları ve araç sorumlularını belirler. Araçların her an operasyona çıkacakmış gibi hazır olmalarını sağlar. Araç takip defterinin doldurulmasını takip eder. Ulaşım biriminden habersiz araç alınmaz.

AKUT Arşiv Birimi 
AKUT hakkında basında çıkan tüm haberlerin arşivlenmesi, operasyon, faaliyet ve etkinliklerden elde edilen video, fotoğraf ve yazılı materyallerin depolanması ile ilgili birimdir. Direkt olarak Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Herhangi bir bölüme bağlı değildir.
 

AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

AKUT'un üniversiteler ayağı olan AKUT Öğrenci Toplulukları, ilk olarak 2006 yılında Uludağ Üniversitesi'nde faaliyete geçmiştir. Eğitim, toplum bilinçlendirme-sosyal sorumluluk projeleri esaslı faaliyet gösteren, afet ve acil durumlarda AKUT'un operasyonel ekiplerine destek olan, bununla beraber bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten ve yaşadığı şehre değer katacak yardımseverlik projeleri geliştiren üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan gönüllü ekiplerimizdir.

AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI'NIN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER:

 • Bursa Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu (2006)
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2014)
 • Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2016)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2009)              
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2011)
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2016)
 • Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu (2019)
 • Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2008)
 • Mersin Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2018)
 • Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2019)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2013)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2019)
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (2019)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğrenci Topluluğu (2018)

DESTEK VERENLER