AKUT Kitaplığı - Yayın No:4

Ciddi bir ön hazırlık süreci sonrasında hayata geçirdiğimiz bu proje çerçevesinde tüm yurtta Valiliklerimizin koordinasyonuyla; Deprem öncesi, sırası, sonrası konulu resim sergisi, deprem temalı eğitim filmleri, Türkiye’nin önemli ve geniş bir kesim tarafından sözü dinlenen sanatçılarının deprem uyarı filmleri, izleyicilerin de katılımıyla depremden korunma temalı doğaçlama tiyatro gösterisi ve halka açık deprem seminerleri planlandı. Bu projenin en önemli ve kalıcı parçası olarak da, elinizde tuttuğunuz, 1 milyon adet olarak basılan engelliler, çocuklar ve ebeveynler gibi toplumun tüm kesimleri için hazırlanmış; “Deprem öncesi, sırası, sonrası” için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin yer aldığı 64 sayfalık bu özgün Deprem Eğitimi kitabımızla, projemiz Türkiye’nin en kapsamlı gezici deprem eğitimine dönüştü.

Onyıllar süren plansızlık, düşüncesizlik ve ciddiyetsizlik nedeniyle afet ve deprem konularında büyük eksikleri ve zayıf noktaları olan toplumumuzun, bu çabamızla afete dayanıklı bir topluma dönüştürülmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek, AKUT ailesi olarak en az kurtardığımız canlar kadar mutlu olacağız. Çünkü biliyoruz ki depremden en az zararla kurtulabilmenin önkoşulu depreme ve onun meydana getirebileceği zararlara hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri önceden almış olmaktır. Toplumumuz ne kadar hazırlıklı olursa yaşanacak acılar o kadar azalır, arama kurtarma ekiplerine de o kadar az iş düşer.

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...


DESTEK VERENLER