AKUT ANADOLU TIRI "Bir Nefes İçin" Anadolu yollarında,

Kendi alanında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük ölçekli çalışma olan; “Bir Nefes İçin-AKUT Anadoluyla Kucaklaşıyor” projesi, 8 Nisan 2004 tarihinde Taksim meydanında düzenlenen geniş katılımlı bir basın toplantısı ile başlamıştır.

Proje kapsamında, AKUT’un arşivinden derlenen bir mobil fotoğraf sergisi, Eğitim Bölümümüzün, Türkiye’nin kendine özgü koşullarını ve uluslararası standartları gözönünde bulundurarak hazırladığı “AKUT’la Afetlere Hazırlık" kitapçığının ücretsiz olarak dağıtım, yine aynı hassasiyetle hazırlanan 23 dakikalık Afetlere Hazırlık temalıeğitim filmimizin her ilde gösterimi ve bu filmin ücretsiz olarak dağıtımı, Tıbbi Lojistik Birimimizin KOAH, Astım ve benzeri Akciğer rahatsızlıklarına yönelik solunum test çalışmaları ve vilayet makamlarının koordinasyonu ile deprem seminerleri planlanmıştır.

Hazırlanan rotaya göre, vilayet makamlarından resmi izinler takvimine göre alınarak 81 il kapsamında mobil eğitim çalışmamız hiçbir aksaklık meydana gelmeden gerçekleşmiştir.

AKUT, proje başlangıcında mücbir sebepler ve beklenmedik olaylar nedeni ile sözleşmeye opsiyon olarak koyduğu %10 fireye hiçbir şekilde ihtiyaç duymadan, arada sırada yaşanan zorlukları da, her türlü imkanını devreye süratle sokarak, anında çözmüş ve proje boyunca hiçbir eksikliğin yaşanmasına izin vermemiştir.

Araçlarımızın illerdeki yerleşim planı, planlandığı şekilde yapılmıştır. Vilayet makamlarının sunduğu alanlar, insan trafiği açısından uygun olmadığı durumlarda yer değişimi anında koordinasyon ve özveri ile sağlanmıştır. Mobil fotoğraf sergisini günde ortalama 8000 kişi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler esnasında mobil sergide bulunan şeref defterlerine yazılanlar toplam 18 cilt olmuştur. Sadece bu mütevazı ve içten yazılar bile, Anadolu’nun duyarlı insanın kendisine el uzatanlara ne kadar sevecen ve büyük bir gönül bağı ile yaklaştığını göstermeye yeterlidir. Projedeki sağlık tarama aracının solunum test çalışmasında günde ortalama 450 kişi testden geçmiştir.

Her akşamüstü, gün ışığı bitiminde aracın dış yüzeyine yansıttığımız “AKUT’la Afetlere Hazırlık I” başlıklı eğitim filmimizi ortalama 50 kişi izlemiştir. Açık havada gerçekleştirilen bu çalışmada hava şartlarına bağlı olarak, bazı illerde film gösterimi yapılamamıştır. Trafik güvenliği açısından seyahatlerimiz her zaman gün ışığında yapılmıştır. Bu seyahatler süresince toplan 8.000 kare dijital film çekimi ayrıca kısa bir belgesel film çekilmiştir.

Özel hazırlanmış bir tır ve yine bu proje için özel hazırlanmış bir ambulansla, yedi tam zamanlı personelle ve bazı illerde alınan destek personellerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yolculuğumuz 126 gün sürmüş, toplam 15.000 km. yol kat edilmiştir.

Bu süreçte mobil fotoğraf sergisinin 925.000 kişi ziyaret etmiş, 52.000 kişi solunum testinden geçmiştir. 4.000 kişiye deprem semineri verilmiş, ve binlerce kişi eğitim filmlerimizi izlemiş ve kitapçıklarımızı almıştır. Bu çalışmada ayrıca, halkımızın AKUT’a karşı olan duyarlılığının bir göstergesi olarak 35.000 vatandaşımız “AKUT DOSTU” formlarını doldurmuştur.

Deneyimlerimiz göstermiştir ki, çok başarılı geçen ve baştan koyduğu bütün iddialı hedeflerine ulaşan, “Bir Nefes İçin” projesi kapsamındaki verimliliğin ana unsuru zamandır. Proje daha uzun erimli bir halde kurgulanırsa, zaman içerisinde çok daha geniş kitlelere ulaşmamız mümkün olacaktır. AKUT Anadolu Tırı'na halkımızın gösterdiği büyük ilgi bir kez daha göstermiştir ki, toplumumuz, doğal afetler, koruma kültürü ve sağlık bilinci konularında büyük bir bilgi eksikliği içerisindedir. Bu konulardaki acil ihtiyacın, çağdaş toplumlarda olduğu şekilde çözülebilmesi için, benzer çalışmaların her türlü iletişim mecresaı kullanılarak sürdürülmesi bir zorunluluk olarak durmaktadır. AKUT’un AstraZeneca ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği, “Bir Nefes İçin” projesinde olduğu gibi mobil projelerle, nerede yaşarlarsa yaşasınlar vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip, onlara bu konulardaki doğruların aktarılması ve bilgilerin paylaşılması, hem ülkemiz için çok önemli bir topyekün bilinçlenme hareketi oluşturmakta hem de proje içersinde yer alan kurumlara, vatandaşlarımız nezdinde büyük bir kamuoyu bilinilirliği, güvenilirliği, dolayısıyla prestiji sağlamaktadır. Özellikle ulusal medyamızın gündeminde, bu tür konuların çoğunlukla popüler kültür seviyesinde ve magazin yaklaşımıyla yer aldığı düşünülürse, Anadolu’nun son derece güçlü medyası hedeflenerek gerçekleştirilen bu tür projelerle iştirakçi her kurum, arzu ettiği kendi adına kamuoyu yaratma konularındaki hedeflerine fazlasıyla ve olabilecek en ekonomik maliyetlerle ulaşabileceğini bu süreçte hep birlikte gördük. Yer basından toplanan projemiz hakkındaki övgü dolu yazılar ve haberler iki klasör tutmaktadır.Bu ölçekte bir medya planı ancak yerel basına doğrudan ulaşarak elde edilebilir ki, bunu en verimli yöntemlerinden biri bu tür hareketli projelerdir.

AKUT olarak bütün hedeflerimize ulaşmanın verdiği mutluluk ve gururu halen yaşadığımız şu günlerde, AKUT ANADOLU TIRI projesini özveri ve içten destekleriyle var eden, ana sponsorumuz AstraZeneca ve lojistik çözüm ortağımız Türksped’e toplum bilinci adına şükranlarımı sunuyorum.

Anadolu yollarında yine birlikte olmak ümidiyle...

Saygılarımla,

Şenol DurmuşAKUT ANADOLU TIRI
Proje Mimarı ve Koordinatörü
Şenol DURMUŞ


DESTEK VERENLER