AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİNDEN ÖRNEK ÇALIŞMA LİSELERE YÖNELİK AFET BİLİNÇLENDİRME EĞİTİM PROJESİ

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Arama - Kurtarma konularındaki bilgi birikimi ve afetler sonrasında müdahale alanındaki deneyimleri çerçevesinde, liselerle karşılıklı işbirliği ve dayanışmanın temel alındığı bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu uzun vadeli çalışma bir afet anında, daha fazla hayatı kurtarmak için, afet öncesi eğitimi ve gençleri deprem, yangın, sel, heyelan ve güvenli yaşam kültürü gibi konularda bilgilendirmeye yönelik olacaktır.

Bir başka deyişle, Türkiye’de okullara ve kurumlara yönelik olarak kapsamlı afet bilinçlendirme programlarına sahip AKUT Arama Kurtarma Derneği, bu çalışmayla afet bilincini artırıp, aynı zamanda, kendi alanındaki deneyimlerini gençlerle paylaşarak, kriz anında onların uygun davranışlar geliştirmelerini sağlayacaktır.

AKUT’un çağdaş bir vizyon ve sorumluluk duygusu ile oluşturduğu bu özgün projenin, afetlerle ilgili toplumu bilinçlendirerek ilköğretim ve lise kurumlarının eğitim anlayışına yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz.

Bu yönde çalışmalar yapmaya istekli okullarımızı bekliyoruz.


DESTEK VERENLER