AKUT Arama Kurtarma Derneğini daha yakından tanımanız için sizlerden sıkça gelen bazı soruları ve yanıtları derledik.


Nasıl AKUT Gönüllüsü Olabilirim?

AKUT kurulduğu günden bu yana gönüllüleri ile ayakta durmuş bir sivil toplum kuruluşudur. AKUT’a gönüllü olmak isteyenler, web sitemizdeki “gönüllü olmak istiyorum” bölümünden başvuruda bulunarak ekiplerin aylık periyotlarla düzenlediği gönüllü tanışma toplantısına, ardından sırasıyla temel afet bilinci ve etik-disiplin semineri oryantasyonlarına katılırlar. Bunları tamamlayan gönüllü adaylarından bir takım evrak talep edilir. Evraklarını teslim ederken 5 form doldurarak imzalarlar. Mülakat aşamasını da tamamlayan adaylar gönüllü olmaya hak kazanır ve AKUT içerisinde faaliyet yürütebilir. 

AKUT’a İşe Alım Nasıl Yapılıyor?

AKUT Arama Kurtarma Derneği, ana gövdesini gönüllerinin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. AKUT’un kurtarma gibi operasyonel faaliyetleri gönüllüler tarafından yapılır ve AKUT gönüllüleri herhangi bir şekilde maaş almazlar. Bu nedenle AKUT’ta işe alım sık rastlanan bir durum olmayıp, bu anlamda uzun vadede bir insan kaynağı ihtiyacı bulunmamaktadır.

AKUT Gönüllüleri Hayata Geçirdikleri Çalışmalar ya da Operasyonlar İçin Ücret Alıyor mu?

AKUT tüm faaliyetlerinde başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu olmak üzere yasal düzenlemeleri esas alır. Derneğimiz bu kapsamda tamamen gönüllülük esası ile çalışmalarını yürütür ve Derneğin çalışma veya faaliyetleri için herhangi bir ücret ödemez. Yani gönüllülerimize maaş veya ücret ödemiyoruz. Operasyon gibi durumlarda ise katılımcı olan gönüllülerin ulaşım ve beslenme gibi temel ihtiyaçları Derneğimiz tarafından karşılanır.

AKUT gönüllüleri arasında ev hanımı, öğrenci, emekli, işçi, yönetici ya da memur gibi hayatın farklı alanlarından insanlar yer alır. AKUT’un değerleri incelendiğinde güvenilirlik ve yardımseverlik maddeleri görülecektir. Gönüllülerimiz bu esasları temel alıp çalışmalara katılmaktadır. Kurtarıcı olmak isteyen gönüllülerimiz için eğitimler büyük oranda çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlanır. Ancak mesai saatleri içerisinde gerçekleşmesi gereken eğitimler için bir kurum veya kuruluşta çalışan gönüllerimiz izin hakkını kullanır. 

Siyasi Bir Parti ile Bağınız Var mı?

AKUT, canlı yaşamını kurtarmak üzere kurulmuş ve bu konu hakkında uzmanlaşmış siyaset üstü bir kurumdur. Derneğimizin herhangi bir siyasi parti veya görüşle bağı yoktur. Derneğimiz, tüzüğünde de yer aldığı gibi Atatürk ilke ve inkılapları ile laik demokratik cumhuriyeti savunan, insan hak ve özgürlükleri ile eşitlik ilkesini gözeten tarafsız bir yapıdır. 

Ticari Bir Kuruluş ile Bağınız Var mı?

Derneğimize mali kaynak yaratarak operasyonel giderlerimizi karşılayabilmek amacıyla kurduğumuz AKUT İktisadi İşletme ve AKUT Enstitü dışında hiçbir kurum ile ticari bir ortaklığımız veya organik bağımız bulunmuyor. Ancak ticari kuruluşlar gerekli yasal düzenlemelere bağlı kalarak ayni veya nakdi bağışlar yaparak Derneğimize destekçi olabiliyor. Şeffaf bir kurum olmayı önemsediğimiz için desteçilerimizin isimlerini yayınlıyoruz.

AKUT'a Katılmak İçin Sporcu Olmak Şart mı?

AKUT'a katılmak için sporcu olmak, herhangi bir okuldan mezun olmak, dil bilmek ya da boy veya kilo şartları aranmaz. Gönüllüler yetenekleri ve istekleri göz önünde bulundurularak AKUT’un Lojistik, Kurumsal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları gibi farklı bölüm/birimlerinde istihdam edilir. Gönüllülerden operasyonel olmak isteyenler gerekli eğitimleri alabilmek için performans testlerini ve sağlık kontrollerini sorunsuz olarak geçmelidir. Aksi takdirde operasyonel faaliyetlere katılamazlar.

Gönüllüleriniz Derneğe Aidat Ödüyor mu?

2.007 aktif gönüllüden yaklaşık %20’lik bir dilim Merkezi Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkı olan Asil Üye statüsündedir. Bu üyeler genel yazışma ve diğer giderleri için yıllık 30 TL üye aidatı öder. Bunun dışında hiç kimseden ve hiçbir konuda para talep edilmez. Ancak gönüllüler dilerlerse ayni ya da nakdi yöntemlerle AKUT’a bağışta bulunabilir.

Devlet AKUT’a Çalışmalarında Maddi Katkı Sağlıyor mu? Bugüne Kadar Hiç Devlet Desteği Alabildiniz mi?

AKUT, Sayın Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde sadece 1 kez aldığı maddi yardım dışında, devletten bugüne dek hiçbir maddi destek almamıştır.

AKUT’un maddi gelirinin önemlice bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı bağışlar oluşturur. Bunun dışında Tayvan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ya da akla gelebilecek farklı başka ülkelerde yaşayan insanlar maddi anlamda destek olmaktadır. AKUT’un diğer gelirleri ise şöyle sıralanır;

  • Çeşitli kurumlarla ortaklaşa yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz gelirler,
  • Dernek ve kuruluş amaçlarımız doğrultusunda verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz gelirler,
  • Çeşitli ticari kurum ve kuruluşların herhangi bir karşılık beklemeden sağladığı nakdi veya ayni bağışlar. 
AKUT'ta Döner Sermaye Birimi Var mı? Nasıl Gelir Elde Ediyor? Ticari İlişkileri Var mı?

Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında, ancak Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak ve kamu kurumlarında kurulabilmektedir. AKUT bünyesinde bu tür bir birim yer almamaktadır. Gelir elde etme yöntemleri ile harcamaların nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirileceği Dernekler Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir ve AKUT aynı kanun kapsamında denetime tâbi tutulmaktadır.

AKUT’un iki tane İktisadi İşletmesi bulunmaktadır. İşletmeler aracılığıyla şirketlere verilen eğitimler, tatbikatlar ve doğada yaşam kampları gibi faaliyetlerden elde edilen gelir; Derneğimizin amacına yönelik olarak  kullanılmaktadır.

Operasyon İhbarını Nasıl Alıyorsunuz?

Gönüllülerimiz yılın her günü ve 24 saat boyunca dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Vatandaşlarımız, acil durum merkezimiz olan genel merkezimizin telefonundan veya mail yolu ile ihbarlarını bize iletebiliyor. Ayrıca Türkiye geneline yayılmış 27 ekibimize ihbarlar, ekip liderlerinin web sitemizdeki verilen telefonlarına ve bölgelerinde bilinir oldukları için yine vatandaşların telefonlarında kayıtlı olan cep numaralarından aranarak ihbarı alırlar.

Aynı zamanda AFAD, devlet kurumları, güvenlik birimleri veya savcılıklardan da talep geldiğinde operasyonel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin karşılaştığı bir afet durumunda ise AKUT kendi planlamasına uygun olarak ön hazırlıklarını tamamlar ve acil durum yönetim merkezini işletmeye başlar.

Şehrimizde AKUT Ekibi Kurmak İstiyoruz, Ne Yapmalıyız?

İletişim bilgilerimizden Derneğimizle irtibat kurarsanız projenizi nasıl şekillendirmeniz gerektiğini detaylandırabiliriz. 

Yurt Dışında Operasyonlara Gidiyor musunuz?

AKUT, Birleşmiş Milletler’in INSARAG oluşumu tarafından gerçekleştirilen derecelendirme tatbikatını geçen ilk Türk ekibi ve sivil toplum kuruluşudur. INSARAG üyesi olmak demek; bir ülkeden uluslararası yardım çağrısı geldiğinde, gerekli eğitimini tamamlamış gönüllü ve operasyon ihtiyacını karşılayan ekipmanla beraber ülkeye ilk birkaç saat içerisinde gidip arama ve kurtarma çalışması yapabilen ve kendi kendine yetebilen yani yemek veya barınma gibi kendi iaşenizi karşılayabilecek kapasitedeki ekipsiniz demektir. AKUT'un yurtdışında da arama ve kurtarma yaptığı birçok afet bulunmaktadır. AKUT Tarihçe sayfamızdan katıldığımız yurt dışı operasyonları görebilirsiniz.

Bir Gönüllü Ne Kadar Sürede Operasyonlara Katılabilir?

AKUT olarak tüm eğitimlerimiz, temel ve ileri eğitimler olarak 2'ye ayrılır.

Temel iletişim, AKUT etik ve disiplin, temel ilk yardım, temel afet bilinçlendirme ve ilk haber alımı gibi eğitimler, temel eğitimler başlığı altında değerlendirilir. Tüm gönüllülerimiz operasyonel olmak istesin veya istemesinler, bilinçli bireyler olmak ve sahadaki ekip arkadaşlarına lojistik destek verebilmek için bu eğitimleri tamamlamak zorundadır. Bu eğitimler ortalama 6 ay içerisinde tamamlanır.

Akabinde gönüllümüz arzu eder, sağlık kontrollerini tamamlar ve performans testinden başarıyla geçerse operasyonel eğitimlere katılmaya hak kazanır. Bu noktadan sonraki eğitimlerimiz ise ileri seviye eğitimlerdir ve branşlara göre farklı eğitimler alması gerekir. Örneğin enkaz içerisinde arama ve kurtarma yapmak isteyen operasyonel adayları, kentsel arama kurtarma branşında yer alan eğitimleri almalıdır. Bu eğitimlerden başlıcaları; INSARAG farkındalık, enkaza yaklaşma ve beton kırma 1 ve 2, afetlerde tıbbi operasyonlar 1 ve 2, kapalı kısıtlı alanda arama kurtarma, ip teknik kurtarma ve ileri ilk yardımdır. Tahminen 150 saati aşan bir süreyi kapsar ve ortalama 2 yıllık bir süreçtir.

Kısacası bir gönüllümüzün asistan seviyesinde operasyona çıkabilmesi için geçen süre, tüm eğitimleri zamanında alacağını farz edecek olursak 2 ila 3 yıl arasında değişir. 

Tüm Gönüllüleriniz Operasyonlara Katılabilir mi?

Operasyonel eğitimlerini tamamlamamış hiçbir gönüllümüz, operasyonlara katılamaz. Temel eğitim alan gönüllülerimiz ise sadece lojistik anlamda operasyonların parçası olabilir. Türkiye genelinde 27 ekibimizin bünyesinde 2.007 aktif gönüllümüz bulunur. Gönüllülerimizin yaklaşık olarak %40’lık bir bölümü operasyoneldir. 

Sizinle Operasyona Gelebilir miyim?

AKUT’un operasyonlarına katılabilmek için öncelikle gönüllü olmanız, sonrasında ise gerekli eğitimleri almanız, tatbikatlara katılmanız ve görevlerde süreklilik göstermeniz gerekir. Özellikle doğal afetlere yönelik operasyonlarda eğitim almamış kişilerin operasyona katılması, hem operasyonel gönüllerimizin hem de katılan kişinin can güvenliğini tehlikeye atabileceği gibi operasyonun devamlılığı açısından da ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu tür taleplere sizlerin can güvenliği ve operasyonun devamlılığı açısından izin verilmemektedir.

Eğitimlerinizi Nereden Alıyorsunuz?

Eğitimlerimiz AKUT’a gönüllü olduktan sonra görev alacağımız bölüm veya birim çalışmalarına uygun olarak, AKUT’un uzman eğitim kadrosu tarafından verilmektedir. Planlama, İnsan Kaynakları Birimi ile koordineli olarak Eğitim Birimi tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç halinde diğer kurum veya şahıslardan da bazı eğitim alınabilmektedir. Buna İstanbul İtfaiyesinden alınan yangın eğitimlerini örnek gösterebiliriz. 

Gönüllü Olmayan Kişiler Eğitimlerinize Katılabilir mi?

AKUT’un gerçekleştirdiği eğitimler, AKUT eğitmenleri tarafından AKUT gönüllülerine yönelik olarak hazırlanır ve verilir. Gerçekleştirilen eğitimler, arama ve kurtarma alanında sürdürülebilir bir insan gücü sağlamak adına yapılmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan hiç kimse eğitime kabul edilmez.

Ancak uzmanlık alanlarımızla ilgili bazı konularda, Derneğimize mali kaynak sağlayabilmek üzere, AKUT Enstitüsü ve AKUT İktisadi İşletmemiz üzerinden ücretli olarak verdiğimiz eğitimler vardır. Özel kurum veya kuruluşlara verdiğimiz bu eğitimler İş Güvenliği, Acil Durum Yönetimi, Risk Analizi, Yüksekte Çalışma, İş Devamlılığı gibi konularda gerçekleştirilmektedir. 

Operasyonlar Sırasında Yaralanan ya da Hayatını Kaybeden Gönüllü Oldu mu?

Her türlü operasyonda öncelikle gönüllülerin güvenliği düşünülür. Risklerin analizi sonrasında, elde edilen ve kabul edilebilir riskler dışında olan hiçbir risk alınmaz. Bugüne kadar operasyonel gönüllülerimizin hiçbirinde ciddi bir yaralanma ya da hayatını kaybetme durumu söz konusu olmamıştır. Operasyona çıkan herkes önceden belirlenmiş standartlara uygun kişisel koruyucu malzemesini yanına almakla ve bu malzemeleri operasyon sırasında eksiksiz kullanmakla yükümlüdür. AKUT için gönüllülerin kişisel güvenliği her şeyin önünde yer almaktadır.

Devletin Arama ve Kurtarma ile Görevli Kurumları Varken Siz Neden Kuruldunuz?

Devletin AFAD adı verilen acil durumu yönetme, koordine etme anlamında etkin, operasyonel tarafı eskiden Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan teşkilatı mevcut. AKUT, 1996 yılında devletin bu alanda hizmet verecek kurumları yetersizken kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Arama ve kurtarma konusunda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları, acil durumlarda AFAD tarafından oluşturulan Kriz Merkezi'ne bağlı olarak çalışır, yönlendirmesi ile hareket eder ve sonuç raporlarını sunar. AKUT da bu konuda AFAD ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

AKUT için “arama ve kurtarma alanının öncüsü” demek yanlış olmayacaktır. AKUT’un 1999 depremindeki çalışmaları neticesinde, sivil toplum kuruluşlarının önemini gösterme anlamında da öncü olduğu kesindir. Günümüzde bu tür kuruluşların sayısı artmış olmakla beraber, organizasyon ve eğitim açısından AKUT birçoğundan oldukça ileride yer almaktadır. 

Kurban veya Kurban Derisi Kabul Ediyor musunuz?

Hayır, kabul edemiyoruz. Kurban derilerini bize vermek isteyen vatandaşlarımızı THK’ya yönlendiriyoruz.

Afetlerde Vatandaşlara Ulaştırmak Üzere Gıda, Kıyafet Gibi Yardımlar Kabul Ediyor musunuz?

Hayır, kabul edemiyoruz. Bu amaçla arayan vatandaşlarımızı Kızılay’a yönlendiriyoruz.


DESTEK VERENLER