Atatürk
BAĞIŞ VE DESTEKLERİNİZ
- Mobil Ödeme
- SMS (2930)
- Banka Hesap Numaralarımız
- Diğer
AKUT'UN SPONSORLARI

MALİ RAPORLAR


GELİR GİDER TABLOSU (TL)

  2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI
GELİRLER 328.452,41 2.233.151,76 1.550.906,46 1.068.391,48 1.612.586,83 1.550.551,29
Bağış ve Yardımlar 314.191,23 2.213.023,49 1.449.048,63 976.258,71 1.509.153,45 1.074.573,94
Faiz Gelirleri 13.449,78 5.526,66 77.029,69 25.736,22 22.488,39 2.196,29
Menkul Kıymet Satış Kârları 419,88 1.554,65 2.086,58 3.825,20 8.249,38 860,03
Kambiyo Kârları   9.871,96 13.825,37 48.575,75 21.713,51 11.932,05
Diğer Gelir ve Kârlar     4.566,51 12.440,39 47.355,18 412.529,89
Diğer Olağandışı Gelirler 391,52 3.175,00 4.349,68 1.555,21 3.626,92 48.459,09
             
             
GİDERLER 471.218,87 707.334,90 1.224.950,77 1.072.010,70 1.507.230,96 1.407.396,95
Genel Yönetim Giderleri 83.580,00 111.780,00 252.800,00 638.732,40 662.496,64 422.155,00
Amaca Yönelik Giderler 380.758,46 509.942,27 900.665,99 425.821,92 809.718,15 985.027,40
Diğer İndirimler  580,00 7.725,00       0,00
Kambiyo Zararları 1.594,33 367,76 30.979,55 3.520,25 29.402,62 0,00
Diğer Olağandışı Giderler 3.529,00 68.769,98 22.818,82      
Geçmiş Yıl Giderleri 1.177,08 8.749,89 17.686,41 3.936,13 5.613,55 214,55
             
DÖNEM NET GELİRİ VEYA ZARARI -142.766,46 1.525.816,86 325.955,69 -3.619,22 105.355,87 143.154,34
Dönem Net Gelir Fazlası   1.525.816,86 325.955,69   105.355,87 143.154,34
Dönem Net Gider Fazlası -142.766,46     -3.619,22