SAYIN BASIN MENSUBU DOSTLARIMIZ......

Bilindiği üzere ülkemizin %95’i deprem riski taşımaktadır. Yerleşim alanlarının dolayısıyla nüfusun çoğunluğunun deprem bölgesinde bulunması, çarpık yapılaşma, toplumun bu konuda yeterli bilince ve bilgiye sahip olmaması, ülkemizde meydana gelen deprem¬lerde can ve mal kaybının büyük boyutlarda olmasına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda toplumsal bilinci artırmak ve olası bir depremden en az zararla kurtulmak için kişilerin deprem eğitimi alması çok önemlidir. Biz de  AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın  “İLETİŞİM HAYATTIR, GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KURTARALIM“ projesini hayata geçiriyoruz.

Gezici Eğitim Merkezi haline dönüştürdüğümüz bir tır, bir midibüs ve bir binek araçtan oluşan ve yurt genelinde 130 gün sürecek olan bu etkinlikte, 20 kişilik ekibimizle birlikte Türkiye'mizdeki 81 ile AKUT'un 13 yıllık bilgi birikimini taşımayı arzulamaktayız.

Ciddi bir ön hazırlık süreci sonrasında hayata geçirdiğimiz bu proje çerçevesinde tüm yurt¬ta Valiliklerimizin koordinasyonuyla; “Deprem öncesi, sırası, sonrası” konulu resim sergisi, deprem temalı eğitim filmleri, Türkiye’nin önemli ve geniş bir kesim tarafından sözü dinlenen sanatçılarının deprem uyarı filmleri, izleyicilerin de katılımıyla depremden korunma temalı doğaçlama tiyatro gösterisi ve halka açık deprem seminerleri planlandı. Bu projenin en önemli ve kalıcı parçası olarak da, elinizde tuttuğunuz, 1 milyon adet olarak basılan engelliler, çocuklar ve ebeveynler gibi toplu¬mun tüm kesimleri için hazırlanmış; “Deprem öncesi, sırası, sonrası”nda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin yer aldığı 64 sayfalık bu özgün Deprem Eğitimi El Kitabı’mızla, projemiz Türkiye’nin en kapsamlı gezici deprem eğitimine dönüştü. Onyıllar süren plansızlık, düşüncesizlik ve ciddiyetsizlik nedeniyle afet ve deprem konularında büyük eksikleri ve zayıf noktaları olan toplumumuzun, bu çabamızla afete dayanıklı bir topluma dönüştürülmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek, AKUT ailesi olarak en az kurtardığımız canlar kadar mutlu olacağız. Çünkü biliyoruz ki deprem¬den en az zararla kurtulabilmenin önkoşulu depreme ve onun meydana getirebileceği zararlara hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri önceden almış olmaktır. Toplumumuz ne kadar hazırlıklı olursa, yaşanacak acılar o kadar azalır, arama kurtarma ekiplerine de o kadar az iş düşer.

Afete hazırlık konusunda toplumda önemli bir bilinç düzeyi oluşturmayı hedeflediğimiz bu pro¬jede, doğal afetler konusunda bilgili ve hazırlıklı olmanın toplumlar açısından hayati bir konu olduğu ancak afete hazırlık konusunda toplumumuzda çok ciddi eksiklikler, hatta ölümcül yanlış bilgiler bulunduğu gerçeğinden hareket ediyo¬ruz. Bu projeyle, afete hazırlıksız ve bilinçsiz bir toplum olmaktan çıkıp bilinçli yurttaşlara sahip, duyarlı ve korunma kültürü gelişmiş bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz.

Nasuh MAHRUKİ
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı

25 ülkede 250 milyonu aşkın kişiye hizmet veren ve sosyal sorumluluğu iş yapma kültürünün önemli bir parçası olarak benimseyen Vodafone, 2002 yılından beri Vodafone Grup Vakfı kanalıyla toplumsal yaşama uluslararası düzeyde katkıda bulunuyor. Vodafone Grup Vakfı çatısı altındaki 23 ülkede kurulu yerel Vodafone vakıfları ile Vodafone’un küresel sosyal sorumluluk birikimleri hayata geçiriliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Mayıs 2007 itibariyle bu çatının altına girmekten ve ülkemizde sayıları henüz çok az olan kurumsal vakıflardan biri olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Vakfımızın etkin çalışmalarıyla Türkiye’nin sosyal ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı ve vakfımızla özel sektörü kurumsal vakıflar aracılığıyla toplumsal hayata daha fazla katkıda bulunmaya özendirmeyi  hedefliyoruz. Bu kapsamda Türk toplumunun küresel çağa ayak uydurmasını sağlayacak ve bilgi toplumuna geçişini hızlandıracak gerekli altyapının oluşturulabilmesi için ülkemizin refahına katkıda bulunacak, sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz.

Toplumun ilerlemesinin en önemli koşulu olan eğitim ve Vodafone Grup Vakfı’nın benimsediği temalar olan afetle mücadele ile spor ve müzik, Türkiye Vodafone Vakfı’nın da temaları olarak belirlendi ve bu doğrultudaki projelere destek sağlanmaya başlandı. Vakfımızın bugüne kadar desteklediği ve desteklemeye devam edeceği projeler arasında, Türk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlenen “Öğretmene Destek Projesi”, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı–UNDP ile ortaklaşa hayata geçirilen “Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak” Projesi ve  Düşler Akademisi  Projesi ve AÇEV’le birlikte  gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yaz Anaokulları ve Aile Destek Projesi yer alıyor.

Bu bağlamda, Vodafone Grup Vakfı’nın ana temalarından biri olan afetle mücadele alanında Arama Kurtarma Derneği AKUT ile birlikte “İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” projesini hayata geçiriyoruz. Afete hazırlık konusunda toplumda önemli bir bilinç düzeyi oluşturmayı hedeflediğimiz bu projede, doğal afetler konusunda bilgili ve hazırlıklı olmanın toplumlar açısından hayati bir konu olduğu ancak afete hazırlık konusunda toplumumuzda çok ciddi eksiklikler, hatta ölümcül yanlış bilgiler bulunduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu projeyle, afete hazırlıksız ve bilinçsiz bir toplum olmaktan çıkıp bilinçli yurttaşlara sahip, duyarlı ve korunma kültürü gelişmiş bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, küresel bir seviyede, afet yardımı sağlayan AKUT ile kurduğumuz ortaklığı da çok önemli bir adım olarak görüyoruz.

‘’İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım’’ projesinin, yürüttüğümüz diğer projeler gibi ülkemizde başarılı olacağına, geniş kitlelerce sahiplenileceğine inanıyor, bu çalışmaya destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Rengin ONAY
Türkiye Vodafone Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı


DESTEK VERENLER