• Doğal Afetler ve dağ – doğa kazalarında çalışmak üzere kurulmuş İLK kurum, İLK STK.
 • 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda oluşacak depreme hazırlık yapan İLK ve TEK STK.
 • Arama kurtarma alanında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan İLK ve TEK STK.
 • Arama kurtarma alanında Bakanlar Kurulu Kararı ile İzin Almadan Yardım Toplayabilen İLK ve TEK STK. (100.000'i aşkın derneğin içinde bu iki Bakanlar Kurulu kararına da sahip olan 9 dernekten biri)
 • Ülke çapında yapılan kamuoyu araştırmasında En Güvenilir Kurum seçilen İLK STK.
 • Birleşmiş milletlerce onaylanan İLK Türk ekibi
 • Yurt dışında bir afete giden İLK Arama Kurtarma Ekibi. (Sivil Savunma ile birlikte)
 • Doğu'da Kar Üstü Araçlarla İLK hasta nakilleri ve kurtarmalar.       
 • Yurt dışından davet edilen uzman eğitmenle gerçekleştirilen İLK Teknik Hayvan Kurtarma Eğitimi.
 • “Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” sloganıyla toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirme çalışmaları başlatan İLK STK.
 • 81 ili kapsayan İLK Gezici Afet Bilinçlendirme Projesi.
 • İLK 3 Boyutlu Gezici Deprem Simülatörü tasarımı, üretimi.
 • Afetlere Hazırlık ve Acil Durum konularında liselerde oluşturulan İLK Ders Programı ve İLK Kulüp; “LABEP”.
 • Afet Eğitimi amaçlı İLK İnteraktif Forum Tiyatro: Sallanacak Vakit Yok.
 • Güvenli Yaşam Kültürü hakkında farkındalık yaratan İLK Çocuk Tiyatrosu: Birimiz Hepimiz Hepimiz AKUT.
 • 6 – 8 yaş arası çocuklara deprem konusunda bilgi veren İLK Kukla Tiyatrosu.
 • Çocuk Hakları, Afetler ve Güvenli Yaşam temalı İLK Eğitim Programı: Haklarımı Biliyorum Bilerek Büyüyorum.
 • 81 ili kapsayan İLK Solunum Fonksiyon (KOAH) Testi.
 • AB Horizon – 2020 Araştırma ve Yenilik Programı çerçevesinde Türkiye'de proje gerçekleştiren İLK arama kurtarma alanında çalışan STK.
 • Engellilerin afet yönetimi ve afet risk azaltımına katılımı ile ilgili dahil edici (inclusive) proje yapan İLK STK.
 • Her Yaşam Değerlidir diyerek hayata geçirilen İLK Hayvan Hakları ve Hayvan Kurtarma Çalıştayı.
 • İLK defa Lübnan Ain El Hilweh Mülteci Kampı'nda Yangın ve Güvenli Yaşam Eğitimleri'nin mültecilerden oluşan gönüllülere verilmesi ve ekiplerin kurulması.
 • NATO Northern Star Tatbikatı'na arama ve kurtarma alanında İLK defa uygulamacı olarak katılan STK.
 • Dünyada İLK defa Çalışan Bazlı Acil Durum Farkındalığının Artırılması ve Büyük Kazaların Araştırılması Projesi; SAI, DEG, Primark, GIEK, IFC.
 • Türkiye'de İLK defa Endüstriyel Acil Durum Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi; Çimento Fabrikaları, Şişe ve Cam Fabrikaları, İsdemir.
 • BS 25999 İş Devamlılığı ve Acil Durum Yönetim Sistemi'nin Türkiye'de İLK defa Entegre Edilmesi; Vodafone.

DESTEK VERENLER