• Doğal Afetler ve dağ – doğa kazalarında çalışmak üzere kurulmuş İLK kurum, İLK STK.
 • 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda oluşacak depreme hazırlık yapan İLK ve TEK STK.
 • Arama kurtarma alanında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan İLK ve TEK STK.
 • Arama kurtarma alanında Bakanlar Kurulu Kararı ile İzin Almadan Yardım Toplayabilen İLK ve TEK STK. (100.000'i aşkın derneğin içinde bu iki Bakanlar Kurulu kararına da sahip olan 9 dernekten biri)
 • Ülke çapında yapılan kamuoyu araştırmasında En Güvenilir Kurum seçilen İLK STK.
 • Birleşmiş milletlerce onaylanan İLK Türk ekibi
 • Yurt dışında bir afete giden İLK Arama Kurtarma Ekibi. (Sivil Savunma ile birlikte)
 • Doğu'da Kar Üstü Araçlarla İLK hasta nakilleri ve kurtarmalar.       
 • Yurt dışından davet edilen uzman eğitmenle gerçekleştirilen İLK Teknik Hayvan Kurtarma Eğitimi.
 • “Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” sloganıyla toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirme çalışmaları başlatan İLK STK.
 • 81 ili kapsayan İLK Gezici Afet Bilinçlendirme Projesi.
 • İLK 3 Boyutlu Gezici Deprem Simülatörü tasarımı, üretimi.
 • Afetlere Hazırlık ve Acil Durum konularında liselerde oluşturulan İLK Ders Programı ve İLK Kulüp; “LABEP”.
 • Afet Eğitimi amaçlı İLK İnteraktif Forum Tiyatro: Sallanacak Vakit Yok.
 • Güvenli Yaşam Kültürü hakkında farkındalık yaratan İlk Çocuk Tiyatrosu: "Birimiz Hepimiz Hepimiz AKUT" (Bu müzikal çalışması, "Liberty Mutual America" tarafından 2011 yılında Amerika'da yapılan değerlendirmede, örnek 10 proje icinden tek çocuk projesi olarak seçildi. Almanya'da doktora tezi olarak kabul edildi. Bir müzikal olarak ise alanında tek projedir. Müzikalin yenilenmiş versiyonu, "Birlikten AKUT Doğar," 2015’te İsveç Hükümeti'nden sanat hibesi almaya hak kazanarak sergilendi. Bu iki proje dâhilinde, toplamda 60.000 civarı çocuğa ulaşılmıştır.
 • 6 – 8 yaş arası çocuklara deprem konusunda bilgi veren İLK Kukla Tiyatrosu.
 • Çocuk Hakları, Afetler ve Güvenli Yaşam temalı İLK Eğitim Programı: Haklarımı Biliyorum Bilerek Büyüyorum.
 • 81 ili kapsayan İLK Solunum Fonksiyon (KOAH) Testi.
 • AB Horizon – 2020 Araştırma ve Yenilik Programı çerçevesinde Türkiye'de proje gerçekleştiren İLK arama kurtarma alanında çalışan STK.
 • Engellilerin afet yönetimi ve afet risk azaltımına katılımı ile ilgili dahil edici (inclusive) proje yapan İLK STK.
 • Her Yaşam Değerlidir diyerek hayata geçirilen İLK Hayvan Hakları ve Hayvan Kurtarma Çalıştayı.
 • İLK defa Lübnan Ain El Hilweh Mülteci Kampı'nda Yangın ve Güvenli Yaşam Eğitimleri'nin mültecilerden oluşan gönüllülere verilmesi ve ekiplerin kurulması.
 • NATO Northern Star Tatbikatı'na arama ve kurtarma alanında İLK defa uygulamacı olarak katılan STK.
 • Dünyada İLK defa Çalışan Bazlı Acil Durum Farkındalığının Artırılması ve Büyük Kazaların Araştırılması Projesi; SAI, DEG, Primark, GIEK, IFC.
 • Türkiye'de İLK defa Endüstriyel Acil Durum Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi; Çimento Fabrikaları, Şişe ve Cam Fabrikaları, İsdemir.
 • BS 25999 İş Devamlılığı ve Acil Durum Yönetim Sistemi'nin Türkiye'de İLK defa Entegre Edilmesi; Vodafone.

DESTEK VERENLER