16 Kasım 2013 Cumartesi 15:00

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin, öncesinde ve 10 Kasım 2013 tarihinde ve takip eden günlerde sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada yapmış olduğu söyleşilerin, vermiş olduğu beyanatların, AKUT’un fikirleri ve düşünceleri olarak algılandığını gözlemlemekteyiz. Bu basın duyurusu, bu yanlış algıyı düzeltmek amacıyla hazırlanmıştır.

17 – 18 yıldır, tüm kamuoyunun yakından bildiği ve tanıdığı gibi, 30’dan fazla bölgede örgütlenmesini tamamlamış, her an göreve çıkmaya hazır olan AKUT, tam bir Türkiye mozaiğidir, içinde Türkiye’mizin tüm bileşenleri vardır. Ülkemizin insan yapısında olduğu gibi, AKUT da farklı siyasi düşüncelere ve farklı dünya görüşüne sahip insanlardan meydana gelmiştir. Doğal olarak içimizde Türkiye’de var olan her türlü alt kimlikten, etnisiteden, dinden, mezhepten, siyasi görüşten insan vardır. Namaz kılan, başı bağlı olan da vardır, ateist olan da vardır. AKUT gönüllülerinin her birinin inancı, dünya ve siyasi görüşü farklı olabilir. Ancak AKUT siyaset üstüdür, AKUT’u temsilen hiç kimse siyasi görüşünü, dünya görüşünü açıklayamaz, konuşamaz, başkasına empoze etmeye çalışamaz. AKUT, kamuoyuyla paylaşmak istediklerini, Nasuh Mahruki’nin, herhangi bir Ekip liderinin veya gönüllülerinin adı üzerinden değil,  hiçbir yanlış anlamaya müsaade etmeyecek şekilde kendi adıyla, kendi resmi kurumsal iletişim kanallarıyla AKUT olarak yapar.

Bu çerçevede Halkımızdan, Hükümetten, Devlet büroksasisinden, yerel yönetimlerden, tüm siyasi oluşumlardan, tüm medya kuruluşlarından beklentimiz, Nasuh Mahruki veya herhangi bir AKUT gönüllüsünün, AKUT dışında kişisel sosyal medya sayfalarından veya çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla paylaştıkları, paylaşabilecekleri görüşlerin AKUT’un resmi görüşü olmadığını unutmamanızdır. Bizi bir arada tutan şey hayat kurtarmaktır. AKUT, tamamı ile insan hayatı kurtarmaya, dahası yaşamı tehlikeye giren, hayvan, kuş, bitki, ağaç, orman demeden tüm canlıları kurtarmaya ve her türlü karşılıksız yardımseverliğe odaklanmıştır. AKUT’un işi siyaset konuşmak, siyaseten taraf olmak değildir. AKUT’un varlık sebebi, tüzüğümüzde de yazdığı gibi hayat kurtarmaktır, toplumumuzu bilinçlendirmektir, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yaparak ülkemize, milletimize hizmet etmek, eksiklerinden, yanlışlarından arındırmaktır ve bütün bunları da Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bir STK olarak yapmaktır. AKUT’a gönüllü alırken, hiç kimseye siyasi görüşü hakkında soru sorulmaz. Gönüllü adaylarımızın GÖNÜLLÜLÜK, KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK, İNSAN HAYATINA DEĞER VERMEK, DÜRÜSTLÜK ve GÜVENİLİRLİK gibi olmazsa olmaz değerlerimize sahip olması bizim için yeterlidir.

Fikirlerini beyan etmekte özgür her vatandaşımız gibi, Nasuh Mahruki de kendi fikirlerini ve hayat görüşünü beyan etmekte özgürdür ve sorumluluğu kendine aittir. Buradan yola çıkarak, AKUT’un kurucu üyesi ve başkanı Nasuh Mahruki’nin AKUT’la ilgisi olmayan, kendi adıyla yapmış olduğu konuşmalar, verdiği beyanatlar, ne kurum olarak AKUT’un ne de gönüllülerimizin adına yapılmaktadır. Tamamı Nasuh Mahruki’nin şahsi görüş ve düşünceleridir ve hiçbir zaman AKUT’u ve AKUT’un kurumsal yapısını bağlamaz ve ilgilendirmez. Nasuh Mahruki’nin söylemlerini AKUT’la ilişkilendirmek ve AKUT’a karşı buna göre pozisyon almak, bunca yıldır kendi hayatlarını riske atarak 1850’ye yakın insan hayatı kurtarmış, ülkedeki tüm arama kurtarma yapılanmasının öncüsü olmuş, ülkemizi tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmiş gönüllülerimize büyük bir haksızlık olur.

AKUT’un kuruluş amacı, misyonu, vizyonu ve değerleri, çalışma alanları ve siyaset üstü bir kurum olduğu tüzüğünde belirtilmiştir. Bu güne kadar bu tüzüğe nasıl bağlı kalındıysa, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.


Saygılarımızla,
AKUT Yönetim Kurulu


DESTEK VERENLER