4 Aralık 2015 Cuma 22:01

                                                                                  AKUT’TAN KAMUOYU DUYURUSU

                                                                                                                                                                                                  04.12.15

Bilindiği gibi AKUT Arama Kurtarma Derneği 20 yıldır gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik ilkeleriyle hayat kurtarmaktadır. Tüzüğü gereği, hayat kurtarma ve toplum bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve kendisini sürekli ve düzenli bir şekilde geliştirmeye çalışmaktadır. Yine Tüzüğü gereği, siyasetle uğraşmayan ve kendini siyaset üstü konumlandıran AKUT, toplumun her kesimine eşit mesafededir ve gönüllü çabalarını istisnasız toplumun her kesimi için göstermektedir.

AKUT, tüm çalışmalarını gönüllüleri eliyle gerçekleştirmekte ancak gönüllülerinin siyasi tercihlerinden, dünya görüşlerinden bağımsız, Tüzüğü çerçevesinde hareket etmektedir. 36 ekibe ve 1600’ü aşkın gönüllüye sahip olan AKUT içinde her tür siyasi görüşten, dünya görüşünden, dinden, mezhepten, etnisiteden insanlar vardır. AKUT çalışmalarında bunlar hiçbir zaman belirleyici olmamıştır ve AKUT’un büyük gücü de, Türk toplumunun her kesimini içinde barındırabilmesinden ve yine Türk ve dünya toplumunun her kesimine ulaşabilmesinden kaynaklanmaktadır.

AKUT kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin, kendi dünya görüşü çerçevesinde gündeme dair yaptığı paylaşımlardaki yorumların, AKUT’un görüşü olmadığını bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. AKUT’u ilgilendirmeyen bu tür paylaşımlardan menfi ya da müspet AKUT’un da sorumlu tutulması, tutulmaya çalışılması ve bu yönde yorumların yapılması, tüm AKUT gönüllülerini rahatsız etmektedir.

Görünen lüzum üzerine, AKUT’un siyaset üstü ve yasalar çerçevesinde olduğu sürece herkese ve her düşünceye eşit ve tarafsız konumunu bir kez daha hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz. Tek amacı hayat kurtarmak ve toplumu bilinçlendirmek olan AKUT’un, taraf olmadığı konularda tarafmış gibi değerlendirilerek yorumlanmasından, kategorize edilmesinden ve haksız yere suçlanmasından rahatsız oluyoruz. AKUT’un bugünlerde hararetle yaşanan tartışmaların dışında tutulmasını rica ediyoruz. 20 yıldır büyük bir özveriyle çalışan fedakâr gönüllülerimiz ve başarılarıyla, uluslararası yeterlilikleriyle dünya çapında bilinilirliğe sahip biricik derneğimiz bu durumu hak etmemektedir ve haksız yere mağdur edilmektedir.

16 Kasım 2013 tarihinde yine benzer sebeplerle, AKUT’TAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA başlığıyla yaptığımız basın duyurumuzu da, - http://www.akut.org.tr/basin-bulteni/123/akuttan-kamuoyuna-aciklama - bu konudaki çabalarımızı tekrar hatırlatmak amacıyla bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Basın mensuplarından, sosyal medya kullanıcılarından ve bu konular hakkında düşünen, yorum yapan, yapmak isteyen herkesten, AKUT’la hiçbir ilgisi olmayan söylemlerden dolayı AKUT’a zarar verilmemesi ve herkesin, hepimizin, Türkiye’nin AKUT’unun ötekileştirilmemesi için gereken hassasiyetin gösterilmesini tüm kamuoyundan bir kez daha ve ısrarla rica ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

AKUT YÖNETİM KURULU 


DESTEK VERENLER