16 Ağustos 2016 Salı 22:11

AKUT'un Suriye Projesi Hakkında Basın Duyurusu
 

               Eğitimleri AKUT tarafından verilen, Suriye Gönüllü Sivil Savunmacıların ve Sivil Halkın İlk Müdahale Kapasitesinin Artırılması Uluslararası Projesi

01 Şubat 2013’te Suriye’deki yerel yönetimlerin inisiyatifiyle bir araya gelen gönüllü sivil savunmacılar, arama kurtarma eğitimi ve malzeme yardım taleplerini uluslararası topluma iletmişlerdir. Eğitim ve malzeme konusunda destek talepleri USAID (ABD), JICA (Japonya), UKDFID (İngiltere) önderliğinde ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın da tavsiyesiyle tarafımıza iletilmiştir. Dünyada ilk defa uzmanlarımız tarafından aktif savaş alanında sivil arama-kurtarma ve enkaz müdahalelerinin bir eğitim programı olarak geliştirildiği bu proje; BM OCHA ve INSARAG tarafından da acil durumlara müdahale ve sivil halkın desteklenmesi anlamında örnek proje olarak kabul görmüş ve yayınlanmıştır.[]

Uzmanlarımız tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Suriye’deki yapı stoku, bombalama sonrası yıkılan bina formasyonları, hastane öncesi medikal ilk müdahale ve kurtarma malzemesi durumları detaylı olarak incelenmiş ve kısa, orta ve uzun dönem ihtiyaçları ortaya çıkarılmış ve 7 günlük pilot bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Suriye’den Türkiye’ye gelen 25 Gönüllü Sivil Savunmacı kursiyere Mart 2013’de verdiğimiz ilk eğitim sonuçları bakımından oldukça başarılı olmuştur. İç savaşın nerdeyse tamamıyla yok ettiği kamu hizmet altyapısından dolayı durma noktasına gelen medikal müdahaleler ve arama-kurtarma hizmetlerinin yeniden belirli bir seviyeye ulaşmasını sağlamışlardır. 2013 yılı içerisinde, bombalama sonrası yıkılan binalarda enkaz arama kurtarması ile ilgili 25 kişilik ekiplerden oluşan gönüllü sivil savunmacılara 5 eğitim daha verilmiştir. İç savaş öncesi muhasebeci, marangoz, hemşire, öğretmen olan bu gönüllü bireyler aldıkları eğitim sayesinde, ilk yıl içinde 1000’den fazla insanın canının kurtarılmasında büyük rol oynamışlardır. Aralarında 30’dan fazla kadın kurtarmacının da olduğu gönüllü kurtarmacılar, çocuklar, yaşlılar gibi incinebilir grupların emniyetli bölgeye tahliye edilmesini sağlamışlardır.

2014 yılında 250 kişi eğitimlerini tamamlayarak; bombalama sonrası oluşan yıkıntıların altında gerçekleştirdikleri arama-kurtarma ve ilk yardım müdahaleleri ile 20.000’den fazla insanın hayatını kurtarmışlardır.

2015 yılında müdahale eğitimlerini Eğiticinin Eğitimi programı ile desteklediğimiz kapasite artırımı projesi sayesinde, Suriyeli Gönüllü Sivil Savunmacılar, eğitimlerini Suriye içinde kendileri verebilir hale gelmiş ve 3000’den fazla kişiyi eğitmişlerdir. Programa katılan kursiyerlerin sadece insan hayatı kurtarma tekniklerini öğrendiği bu eğitim programı sayesinde 40.000’den fazla insanı, çok zor şartlar altında kurtarmayı başarmışlardır.

Dili, dini, rengi, milleti ve politik düşüncesi ne olursa olsun, öncelikle insan ve yaşayan tüm canlıların hayatının kutsal olduğuna inanan ekibimiz, yukarıda bahsettiğimiz projenin bir sonucu olarak kurtarılan her bir insan için büyük gurur duymaktadır.

Coğrafyamızda yaşanan bu acı olayların en kısa sürede sona ermesi dileğiyle…
 


DESTEK VERENLER