27 Temmuz 2011 Çarşamba 08:44

AKUT Yayınlarının 6. kitabı "Acil Vakalarda Adli Boyut" adlı kitabın yazarı Tayfun Özdikmen' in yeni kitabı "Tehlikeli Maddelerin Güvenliği ve Emniyetli Nakli" çıktı.

Kitabın İçeriği:

Kitabın Birinci Bölümünde; Tehlikeli Madde ve Taşımacılığı; ADR ve Üyelik Süreci, Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Diğer Uluslararası Mevzuat, Tehlikeli Madde Sınıfları, Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi, Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması, Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar ve Donanımları, Sürücü ve Diğer Personel Eğitimleri, Taşıma Çeşitleri ve İlgili Tarafların Sorumlulukları, İşaretleme, Trafik ve Araç Levhaları ve Tüketici Gözüyle Evdeki Tehlikeli Maddeler kısımları yer almaktadır.

Kitabın İkinci Bölümünde; Patlama ve Patlayıcı, Tehlikeli Maddelerin Güvenli Nakli, Patlayıcı Madde Taşıma Prensipleri, Patlayıcı Madde Nakliye Araçları, Tehditler ve Şüpheli Belirtiler, Yangın, Araç Uydu Takip Sistemleri, Sürücü ve Yol Güvenlik Görevlilerinin Eğitimleri, Tehlikeli Madde Tesislerinde Güvenlik Önlemleri ve Tehlikeli Madde Tesislerinde Emniyet ve Güvenlik Sistemleri kısımları yer almaktadır.

Ekler Bölümünde; 87/12028 Sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük” kapsamı, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamı, Sınıf 1′e giren Tehlikeli Madde Listesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan standartlar listesi, Tehlikeli Maddelerin Güvenliği ve Emniyetli Nakli kapsamında kullanılan form, liste ve tablo örnekleri ile bazı acil durumlarda uygulanabilecek Acil Durum Eylem Planı dokümanına yer verilmiştir.

 

 


DESTEK VERENLER