11 Ekim 2014 Cumartesi 12:22

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ BİRİKİMLERİNİ PAYLAŞIYOR.

İnsan odaklı çalışmaları ile Ülkemizin en güvenilir sivil toplum kuruluşları arasında yer alan AKUT Arama Kurtarma Derneği, tamamen gönüllülük ve yardımseverlik esasına dayalı olarak, başta doğal afetlere hazırlık olmak üzere; spor, çocuklara yönelik programlar, özellikle deprem konusunda öğrencilerimizi ve toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik seminerler ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

AKUT toplumumuzun güvenine layık olabilmek için gönüllülerine yönelik eğitim faaliyetlerini bilimsel esaslara uygun olarak yürütmekte, bir plan dahilinde eğitim ve tatbikatlar düzenlemektedir. Bu şekilde AKUT, misyonuna uygun olarak verilecek veya yükleneceği görevlere hazır bulunma seviyesini sürekli yenilemekte ve geliştirmekte, kurumsal kapasitesini yükseltmektedir.

AKUT aynı zamanda bir sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yabancı ülkeler tarafından düzenlenen proje çağrılarına duyarlı davranmakta ve çeşitli projeler üreterek çağrılara katılmaktadır. Proje üretimi konusunda gönüllülerimizin bir kısmına uzmanlar tarafından eğitim verilmiş, proje üretme ve yazma becerileri geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda AKUT proje üretimi konusunda belirli bir olgunluğa erişmiş ve çeşitli projeleri üstlenme başarısını göstermeye başlamıştır.

Bu kapsamda, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı“ kapsamında hazırlamış olduğu “ARAMA KURTARMA SİVİL ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL KAPASİTE’NİN GELİŞTİRİLMESİ” konulu projesi uygun bulunmuştur.

12 ay sürecek proje çalışmalarına 1 Eylül 2014 tarihi itibari ile başlanılmıştır. Bu çalışma ile arama kurtarma konusunda 20 yıla yaklaşan bilgi ve deneyimlerimizi kamu yararına yaygınlaştırmak, olası bir afet anında ve sonrasında can kayıplarını azaltmak, bu alanda çalışmalar yapan gönüllü örgütlerin kurumsal kapasitelerini attırmaya destek olmak amaçlanmıştır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

  • İstanbul’da yerleşik olarak faaliyet gösteren ve arama kurtarma alanında çalışan 5 STK’dan 50 Arama Kurtarma personeline operasyonel uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve bu süreçte mentörlük yapılması,
  • AKUT’un 2011 yılında Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerinin yaptığı denetimler sonucu Türkiye’de ilk, dünyada ise az sayıda sivil toplum kuruluşunun almayı başardığı INSARAG (Internatioal Search and Rescue Advisory Group)üyesi olarak elde ettiği birikimlerin ve ulaştığı standartların paylaşılması,
  • Arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kurumsal ve operasyonel yapılanmalarına destek sağlamak üzere gerekli dokümanların hazırlanması,
  • Arama kurtarma ekiplerinin yönetsel ve operasyonel kapasite artırımına yönelik bir kongre düzenlemesi planlanmıştır.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, elde ettiği birikimleri ülkemiz için paylaşmaya, toplumsal konularımıza çare üretebilmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.

Proje ile ilgili gelişmeler konusunda süreç içerisinde bilgi verilmeye devam edilecektir.

AKUT VAR HAYAT VAR.

Saygılarımızla

 

 AKUT Basın İlişkileri Birimi


DESTEK VERENLER