13 Ekim 2014 Pazartesi 10:11

Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen proje çağrılarına duyarlı davranan ve çeşitli projeler üreterek çağrılara katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin, bu kapsamda geliştirdiği bir projesi daha uygun bulunmuştur.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin ve İletişimlerinin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Sosyal İçerikli Projeler” kapsamında uygun bulunan “AKUT Lojistik ve Seminer Bölümü Kapasite Geliştirme” konulu proje’nin, 15 Eylül 2014 tarihi itibari ile uygulanmasına başlanmıştır.

Proje kapsamında, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 35 ekibinde görev yapan 150 gönüllüye yönelik olarak; lojistik yönetimi, doğal afetler ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)’den korunma ve buna ek olarak iletişim ve sunum teknikleri konusunda eğitici eğitimi gerçekleştirilecektir.

10 ay sürecek bu proje sonunda, afet bilinçlendirme çalışmalarına yönelik eğitimli insan gücü sayısını artıracak olan AKUT; afetlere hazırlıklı bir toplumun temellerini oluşturma konusunda bir adım daha atmış olacaktır. 

AKUT Arama Kurtarma Derneği, elde ettiği birikimleri ülkemiz için paylaşmaya, toplumsal konularımıza çare üretebilmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.

Proje ile ilgili gelişmeler konusunda süreç içerisinde bilgi verilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla

AKUT VAR HAYAT VAR

AKUT Basın İlişkileri Birimi


DESTEK VERENLER