24 Mart 2015 Salı 10:01

HİZMET ALIM İÇİN İHALE İLANI

AKUT Arama Kurtarma Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı
kapsamında sağlanan mali destek ile, İstanbul’da “Arama Kurtarma Sivil Örgütlerinde Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi” projesi kapsamında 1 adet hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhale Konusu: Kongre Organizasyonu Hizmet Alımı

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası
“Büyükdere Caddesi, No:120/A Esentepe-İstanbul” adresinden veya www.akut.org.tr / www.istka.org.tr
internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 13 Nisan 2015 – Saat: 11.30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.akut.org.tr / www.istka.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler 13 Nisan 2015, Saat: 11.30 Büyükdere Caddesi, No:120/A Esentepe-İstanbul adresinde
yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyasını indirmek için tıklayınız.


DESTEK VERENLER