14 Haziran 2015 Pazar 14:17AKUT, toplumumuzun güvenine layık olabilmek için gönüllülerine yönelik eğitim faaliyetlerini bilimsel esaslara uygun olarak yürütmekte, bir plan dâhilinde eğitim ve tatbikatlar düzenlemektedir. Bu şekilde AKUT, misyonuna uygun olarak verilecek veya yükleneceği görevlere hazır bulunma seviyesini sürekli yenilemekte ve geliştirmekte, kurumsal kapasitesini yükseltmektedir.

AKUT aynı zamanda bir sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yabancı ülkeler tarafından düzenlenen proje çağrılarına duyarlı davranmakta ve çeşitli projeler üreterek çağrılara katılmaktadır. Proje üretimi konusunda gönüllülerimizin bir kısmına uzmanlar tarafından eğitim verilmiş, proje üretme ve yazma becerileri geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda AKUT proje üretimi konusunda belirli bir olgunluğa erişmiş ve çeşitli projeleri üstlenme başarısını göstermeye başlamıştır.

Bu kapsamda, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı“ kapsamında hazırlamış olduğu “ARAMA KURTARMA SİVİL ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL KAPASİTE’NİN GELİŞTİRİLMESİ” konulu projesi uygun bulunmuş ve ekibimiz 2014 Eylül ayı itibariyle projeye başlamıştır.

Proje kapsamında 13-14 Haziran günleri AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi’nde eğitimlerimiz devam etmektedir. 2. grubumuzla başlayanTeknik Kurtarma Malzemeleri ve Acil Durum Lojistiği Eğitimimiz başarıyla gerçekleştirilmektedir.

AKUT, karşılıksız yardımseverlik ilkesi ile hayat kurtarma yolunda bilgiyi paylaşmaya devam edecektir.
 

AKUT Basın İlişkileri Birimi 
 

 


DESTEK VERENLER