6 Haziran 2018 Çarşamba 13:48

 

                            

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı’nca desteklenen EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması çerçevesinde AKUT’un paydaş STK’larla birlikte hazırladığı afet bilinçlendirme ve hazırlık araçlarından biri olan Afet Bilinci Semineri, işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili (TİD) çevirisiyle beş bölüm olarak AKUT’un YouTube kanalından izlenebiliyor. Birinci bölümde AKUT hakkında genel bilgiler ve temel afet bilgisi; ikinci bölümde deprem; üçüncü ve dördüncü bölümlerde yangın; beşinci bölümde ise sel konusu işlenmektedir.

Görme engelli bireyler için seslendirilmiş Afet Bilinci ve Önlemler Kitapçığı ise dört ayrım olarak Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi GETEM Kütüphanesi’nden temin edilebiliyor. Kitapçıkta birinci ayrımda kitapçığın ön-arka kapaklarının sesli betimlemesi ve künyesi; ikinci ayrımda AKUT hakkında genel bilgiler, temel afet bilgisi ve deprem; üçüncü ayrımda yangın, dördüncü ayrımda ise sel konusu işlenmektedir.

Video sunumlara ulaşmak için: https://www.youtube.com/user/akut/videos

Sesli kitapçığa ulaşmak için: http://getem.boun.edu.tr

EDUCEN Projesi hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.akut.org.tr/educen adresini ziyaret edebilirsiniz. Görüş, istek ve önerilerinizi bize educen@akut.org.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz (yazılı veya TİD videosu olarak).

EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması’nın paydaşları olan Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi’ne, Engelsiz Erişim Derneği’ne, İED İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’ne, TİED Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ne, TOFD Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ve SEBEDER Sesli Betimleme Derneği’ne teşekkür ederiz.

EDUCEN Projesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 2017 yılında “Kamu Hizmeti Ödülü”ne layık görülmüştür.

                 

                   

                                                  


DESTEK VERENLER