20 Kasım 2019 Çarşamba 13:16

10 Ekim 2019 tarihinde 50 gönüllümüzün katılımı ile İlkyardım Semineri gerçekleştirilmiş temel ilkyardım bilgileri verilmiştir. Operasyonel olma yolunda ilerleyen gönüllülerimize temel düzey bilgiler paylaşılmış olup, doğa şartlarında karşılaşabileceğimiz kazalar ve bunlara müdahale yöntemleri aktarılmıştır.

12 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen İp Teknikleri Eğitimine 26 gönüllümüz katılım sağlamış ip teknikleri ile ulaşılması zor yerlere ulaşmak ve bu bölgelerde oluşabilecek kazalara müdahale etmek adına bilgiler verilmiş, uygulamalar yapılmıştır. Malzeme bilgisi verildikten sonra ip teknikleri ile iniş ve çıkış yapma konularında pratik yapılmıştır. 

20 Ekim 2019 tarihinde aramıza yeni katılan gönüllülerimize İlk Haber Alımı Eğitimi verilmiştir. 22 gönüllümüze, Derneğimiz bünyesine gelen ihbarları değerlendirmek ve ilgili kişilere doğru bilgi akışını sağlayabilmek adına bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Dernek merkezimizin yerleşim detayları ile temel telsiz bilgilendirmeleri aktarılmıştır. Bu eğitim ardından 24 Ekim’de ise 31 gönüllümüze, operasyon ve eğitimlerinde kullandığımız telsizler ve çeşitlerinin, telsizlerin çalışma prensibinin anlatıldığı İletişim Eğitimi verilmiştir. Afetlerde haberleşme ve uydu telefonu gibi konulardan bahsedilmiştir.

24 Ekim 2019 tarihinde 47 gönüllümüz ile Dernek operasyon ve eğitimlerinde kullandığımız kişisel koruyucu donanımların uluslaarası standartlara uygunluğunun önemi, hangi standardın hangi konularda dayanım sayladığı gibi bilgilerin aktarıldığı Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 

30 Ekim 2019’da 44 Gönüllümüze tehlikeli maddelerin neler olduğu, sınıflandırılması, etkileri ve korunma yöntemleri, kontrolü ve muhafazası konularında Tehlikeli Madde Eğitimi verilmiştir. Ayrıca Dernek bünyesinde bu tip tehlikeli maddelerin depolanması, işaretlenmesi, taşınması ve operasyonlarda kontrol altında tutulması için yapılması gerekenler anlatılmıştır.

 
 
 

DESTEK VERENLER