13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:45

Kamuoyuna duyurudur;

AKUT Arama Kurtarma Derneği, misyonu gereği tamamen gönüllülük esası ile amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım sürdürerek, kurulduğu 1996 yılından bu yana; yönetim organları, ekipleri, birimleri ve her bir gönüllüsü ile ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan afet ve acil durumlarda arama-kurtarma çalışmalarını yürütmüştür ve yürütmeye de devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar görev aldığı 3.466 arama-kurtarma operasyonunda, 27 ekibi ile 2.983 kişi ve 1.452 hayvanın hayatının kurtarılmasında, 398 kişinin cansız bedeninin tahliye edilmesinde hiçbir karşılık beklemeden görev almıştır. İçinde bulunulan Covid-19 döneminde de arama-kurtarma faaliyetlerine durmadan devam etmektedir.

Yıllardır kutsal bir görevi üstlenen, pandemi durumunda bile kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklara rağmen, yardıma ihtiyacı olan canlılara yardım etmeye devam eden AKUT Arama Kurtarma Derneği, politika üstü bir kurumdur; çatısı altında politik konular konuşulmaz. Dernek Tüzüğü’nde de belirtildiği gibi AKUT siyasetle uğraşamaz. Bununla ilgili ciddi yaptırımlar mevcuttur. Tüm Yönetim Kurulu değişiklikleri demokratik koşullarda üyelerinin seçimleri ile gerçekleşmektedir. Son iki seçime katılmamış olan Nasuh Mahruki, şu anda AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin demokratik ve politika üstü duruşunu sorgulayamaz, açıklamaları ile Derneğimize zarar veremez.

AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin, kişiler arasındaki husumetlerin tarafı olmadığının bilinmesini isteriz.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Türk Milleti’nin güvenini kazanmış bir kurum olarak ülkemizde ve dünyada, ihtiyaç duyulan her an "Yardıma Uzanan El" olmak için çalışmalarını aralıksız sürmektedir. Ulusumuzun ve dünyanın AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne olan güvenini boşa çıkartmamak adına din ve siyaset üstü tam bağımsız duruşundan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden her ne olursa olsun taviz vermeyecek ve görevine bu doğrultuda devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.


DESTEK VERENLER