4 Ocak 2021 Pazartesi 14:16

AKUT, UN Global Compact 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda katılımcı olarak yer aldı

Her yıl Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını değerlendirdiği ve bir sonraki yılın gündemini belirlediği UN Global Compact, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında UN Global Compact 21- 23 Eylül 2020 tarihlerinde 3 büyük etkinlikle hükümet, sivil toplum, akademi ve iş dünyası sürdürülebilirlik  liderlerini bir araya getirdi. AKUT Dış İlişkiler Biriminden 6 gönüllünün de katılımcı olarak yer aldığı genel kurulun 1. gününde Özel Sektör Forum'unda Devlet başkanları, BM liderleri ve CEO'lar iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları konularını tartıştı. 2. gününde Global Etki Forumunda UN Global Compact'ın iş dünyasını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik iddialı ve gerçekçi hedefler belirleyerek somut adımlar atması için başlattığı Küresel Etki İnisiyatifleri tartışıldı. Genel kurulun son gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Forumu'nda Birleşmiş Milletler'in Eylem on yılı  mottosuyla iş dünyasının SKH'lara ulaşma yolunda fark yaratan uygulamaları paylaşıldı.


DESTEK VERENLER